Építési engedély, helyett egyszerű bejelentés.


2013 október elseje után kezdődő építkezésekhez (általános épületeknél), melyek építési engedélyhez voltak kötve, már nem papír alapú, hanem internetes felületen létrehozott naplót kell nyitni. Idáig tudjuk!
De!
2016 július 1-e után már nem kell építési engedélyt kérni a 300 m2 alatti, új építésű lakóépületekhez!
2017 tavaszától már a 300 m2 feletti lakóépületek is ebbe a körbe tartoznak, feltéve, hogy nem többlakásos és a tulajdonos saját használatában marad.
Ezekhez ún. egyszerű bejelentési eljárás szükséges!
2017 január 1-étől az ilyen építkezésekhez a kivitelezőknek, ha nem alvállalkozók, és a tervezőnek is, kötelező felelősségbiztosítással kell rendelkezniük.
Az egyszerű bejelentéshez ugyanúgy teljes tervdokumentációt kell készíttetnünk egy építésztervezővel! ( Aki bevon a tervezésbe egy statikust és egy épületgépészt is)
Az valóban igaz, hogy nem kell engedély, de tervek ugyanúgy kellenek!
Ugyanúgy kell tervezőcsapat, sőt, több feladatuk is van, mint régebben. Kötelezően el kell vállalniuk a kivitelezés alatt a " tervezői művezető" szerepet. Valóban nem kapunk a hatóságtól jogerős határozatot, de a dokumentálás ugyanolyan alapos és részletes, kell, hogy legyen!


Ha eljutunk odáig, hogy van tervünk, akkor jön az első változás:
Ekkor kell e-napló igénylést kezdeményeznünk. (és oda kell feltölteni, a régebben építési engedély iránti kérelemnek nevezett és az Építésügyi Hatósághoz benyújtott dokumentációt)
Erről értesül a tervezőnk, akinek kell legyen ügyfélkapuja, így feltölti a megfelelő helyre az elkészült rajzokat, számításokat, stb. Ezt csak ő végezheti el!
Neki is kell rendelkeznie felelősségbiztosítással, aminek igazolását szintén feltölti az online tárhelyre.
Az építtető ekkor megigényelheti a naplót
Itt kell elkezdeni számolni a napokat, mert ettől számítva 15 naptári nap múlva, el lehet kezdeni az építkezést. 
A másik fontos változás, hogy ha kivitelezés közben eltérünk az eredeti tervektől, új rajzokat kell a tervezőnek feltölteni és a rá következő napon folytathatjuk a kivitelezési munkát! 

Ezeket a lépéseket is át tudjuk vállalni megbízásos formában és ettől a ponttól kezdve végezzük az építtető további, kötelező feladatait. Kapcsolatban maradunk megbízónkkal és ha szükséges bejegyzéseket teszünk, dokumentumokat töltünk fel, vállalkozókat, cégeket hívunk meg új fő-, vagy alnaplókba, munkaterületet adunk át és veszünk vissza, stb.

Ha letelt a 15 nap kezdődhet a kivitelezés, feltéve, hogy nem kaptunk hatósági megkeresést ez idő alatt. Ha közben hiánypótlásra szólítanak fel, ami elképzelhető, akkor azok pótlása után lehet kezdeni a munkákat. A kezdést viszont meg kell, hogy előzze a kivitelezővel való szerződés kötése és a főnapló létrehozása. A főnaplóba meghívott kivitelezőnek munkaterületet kell adni és amikor az átvételre kerül, akkor lehet ténylegesen elkezdeni az építkezést.

SZEREPLŐK ÉS FELADATAIK:


Építtető: Megigényli és biztosítja a naplófelületet, munkaterületet ad és vesz vissza, főnaplót nyit - zár, szerepkört oszt ki. Szerződést köt a fővállalkozóval, naplóbejegyzési jogosultsággal rendelkezik.

Kivitelező: Lehet fő- és alvállakozó is. Kötelező felelősségbiztosítással és élő vállalkozással valamint ügyfélkapuval rendelkezik. Szerződést köt a megrendelővel, árajánlatot,  költségvetést készít. Munkaterületet vesz át és ad vissza. Napijelentést tesz a munkanapokon és rendelkezik felelős műszaki vezetővel. Kapcsolatot tart az építkezés többi szereplőjével.

Felelős műszaki vezető: Jogviszonyban áll a kivitelezővel és annak munkáját irányítja. Közreműködik a műszaki átadásban és az elkészült munkáról nyilatkozatot tesz. Gondoskodik a keletkezett hulladék mennyiségének dokumentálásáról, a naplóba rendszeresen bejegyzést tesz, ha a kivitelező megbízza, napijelentést is tesz.

Műszaki ellenőr: Az építtetővel áll szerződésben, őt képviseli. Összefogja és koordinálja az építkezés összes szereplőjének tevékenységét. Naplóbejegyzésre jogosult. Általában akkor kötelező szereplő, ha nem generál kivitelező végzi a munkákat.

Tervezői művezető: Általában az épület építész tervezője. Segíti az általa tervezett épület tervszerinti megvalósítását. Kapcsolatban áll az építtetővel és a kivitelezőkkel is. Naplóbejegyzési kötelezettsége van. 


mobirise.com